Ciągły rozwój przedsiębiorstwa BIOVITA

Szanowni Państwo,

Spółka Biovita już od ponad 25 lat uczestniczy w obrocie, od początku swego istnienia realizuje zamiar swych założycieli, którym było zbudowanie trwałej marki, cieszącej się zaufaniem klientów i kontrahentów. Cel jaki przyświecał Naszemu przedsiębiorstwu udaje się realizować pomimo wielu zmian jakie obrót rynkowy przyniósł na przestrzeni ostatnich dekad.

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza oraz towarzysząca naszej spółce od początku jej istnienia dbałość o wytwarzanie produktów i świadczenie usług z zachowaniem najwyższych standardów zrodziły konieczność przekształceń, które wspomagają bieżące funkcjonowanie, pozwolą na dalszy rozwój i pomogą jeszcze sprawniej realizować powierzone Nam obowiązki.

Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę uprzejmie informujemy, iż Nasza spółka – planowo – z dniem 1 czerwca 2023 uległa przekształceniu w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczasowa Spółka Jawna uległa przekształceniu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczasowe dane tj. nr NIP, REGON, siedziba czy sąd rejestrowy przechowujący dokumentację dla Naszej Spółki – nie ulegną zmianie.
Modyfikacji ulegnie nr KRS oraz wspomniana forma prowadzonej spółki.

Podkreślamy również, iż przekształcenie nie wpływa w żadnej mierze na łączące Nas umowy i zobowiązania – te realizowane będą nadal, wedle dotychczasowych ustaleń.

Do Państwa dyspozycji pozostaje ten sam – doskonale Wam znany – zespół osób od wielu lat zaangażowanych w działania Naszej Spółki i realizację powierzanych zleceń, profesjonalistów na najwyższym poziomie, którzy od zawsze stanowią trzon prowadzonego przedsiębiorstwa.

Dane do bieżącego kontaktu nie uległy zmianie – wszystkie znane Państwu numery telefonów, adresy e-mail czy siedziba Spółki pozostają wciąż aktualne.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Aktualności

Przeczytaj również pozostałe aktualności